Zakoni


Djelatnost upravljanja i održavanja zgradama temelji se na "Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima" koji je definiran 1996. godine, a kojim se utvrđuje zakonska pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama.

Dužnosti suvlasnika nekretnina (u našem slučaju zgrada) je sudjelovanje u upravljanju, određivanje tvrtke za zajedničko upravljanje te definiranje zajedničke pričuve koja po zakonskom minimumu iznosi 1,53 kn/m2.

Određivanje zajedničke pričuve prije svega ovisi o samom stanju zgrade te o godišnjem planu upravljanja kojeg definira upravitelj i na kojeg pristanu suvlasnici zgrade.

Sve zakone možete pregledati na web stranicama Narodnih novina, te vam izdvajamo one najvažnije na kojima se temelji naša djelatnost:

Eurostyle upravljanje nekretninama d.o.o.

Zadnje novosti

Trinajstićeva 1, Pula

052/495-936

tehnika@eurostyle.hr