Pravna podloga upravljanja


Pravna podloga upravljanju je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u kojem se propisuju okviri za uređenje odnosa među suvlasnicima.

Treba podsjetiti da su vlasnici dužni:

Zakonom je utvrđeno da su neposredni sudionici u upravljanju: suvlasnici i upravitelj i da samo uz dobru suradnju, poticanje inicijative, efikasnim kontaktima, racionalnim planiranjem te redovitim podnošenjem računa mogu uspješno gospodariti nekretninom.

Treba istaknuti da se nekretninom upravlja radi zadržavanja i uvećavanja vrijednosti nekretnine. Prema tome briga o upravljanju nije samo verbalna već ima i svoju konkretnu tj. materijalnu komponentu.

Stan, kao jedno od ljudskih prava odnosno temeljna ljudska potreba dovoljno jasno govori da se ovoj problematici u društvu treba dati pravi značaj. Problem stanovanja, možemo slobodno reći, jednako je star kao i ljudski rod.

Mnogi suvlasnici ubrzo su prihvatili odredbu članka 48. Ustava Republike Hrvatske: „Jamči se pravo vlasništva“ ali nisu drugi dio koji glasi: „Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru“.

Na žalost, još uvijek velik broj naših sugrađana nije shvatio temeljne promjene koje su nastupile u vlasničkim odnosima. Zato i ovdje ponavljamo da je upravljanje nekretninama umijeće gospodarenja nekretninama u cilju očuvanja i povećanja njezine vrijednosti.

Novu ulogu vlasnika potrebno je naučiti, usvojiti, odnosno primijeniti s ciljem da život drugima, ali i sebi, učinimo ljepšim, kvalitetnijim i sigurnijim.

Upravo zbog toga je pored zakonodavnog reguliranja stanovanja, za opću dobrobit, neophodno uspostaviti i kvalitetnije, tolerantnije, humanije i kulturnije međuljudske odnose u zgradi odnosno razvijati dobrosusjedske odnose i podići kvalitetu življenja.

Kada većina građana prihvati sve ono što ovaj projekt sadrži, vjerujemo da će tada biti manje agresivnog ponašanja svih vrsta, uskih interesa, primitivizma, nekulture pa sve do „uzimanja vlasti u svoje ruke“.

Svjesni smo da odvikavanje od jednom stečenih navika nije nimalo jednostavan proces te upravo kroz edukaciju želimo ljudima pomoći da lakše pronađu način i prihvate oblike življenja da se svi osjećamo dobro, sretno i zadovoljno.

Praksa je pokazala da je najvažnije krenuti od sebe, razviti svijest o svijetu koji nas okružuje i svakodnevnim sitnicama kao što su odlaganje i razvrstavanje otpada, štednja energije u vlastitom domu, a to može svatko od nas učiniti i time doprinijeti kvaliteti življenja.

Eurostyle upravljanje nekretninama d.o.o.

Zadnje novosti

Trinajstićeva 1, Pula

052/495-936

tehnika@eurostyle.hr